Thi thiên 36:12

Thi thiên 36:12 BPT

Những kẻ làm ác đã bị đánh bại. Chúng bị xô ngã; không còn làm ác được nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share