Thi thiên 36:11

Thi thiên 36:11 BPT

Xin đừng để kẻ tự phụ tấn công tôi hoặc kẻ ác đánh đuổi tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share