Thi thiên 36:10

Thi thiên 36:10 BPT

Xin hãy cứ yêu những kẻ biết Ngài và làm ơn cho những người ngay lành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share