Thi thiên 32:6

Thi thiên 32:6 BPT

Vì thế những ai vâng lời Ngài hãy cầu nguyện trong khi còn có cơ hội. Để khi khốn khó xảy đến như nước lụt, họ sẽ không bị tổn hại gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share