Thi thiên 32:1

Thi thiên 32:1 BPT

Phúc cho người nào mà tội lỗi được tha, mọi lầm lỗi được bôi xóa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share