Thi thiên 30:8

Thi thiên 30:8 BPT

Tôi nói, “Lạy CHÚA, tôi kêu cầu cùng Ngài, và nài xin Ngài thương xót tôi.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share