Thi thiên 30:6

Thi thiên 30:6 BPT

Khi tôi cảm thấy an ninh, tôi liền nói, “Tôi sẽ không sợ hãi gì.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share