Thi thiên 30:1

Thi thiên 30:1 BPT

Lạy CHÚA, tôi sẽ ca ngợi Ngài vì Ngài đã giải cứu tôi. Ngài không để kẻ thù nhạo cười tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share