Thi thiên 29
BPT

Thi thiên 29

29
Thượng Đế hiện diện trong thời tiết
Bài ca của Đa-vít.
1Nầy các thiên sứ#các thiên sứ 29:1 Nguyên văn, “con trai của Thượng Đế.” Đây có thể là các thiên sứ của Ngài được mô tả như là các thầy tế lễ đang thờ phụng Ngài., hãy ca ngợi CHÚA;
hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
2Hãy ca ngợi vinh hiển của danh Ngài;
hãy thờ phụng Ngài vì Ngài là thánh.
3Tiếng của CHÚA vang trên các biển.
Thượng Đế vinh quang trong sấm sét;
Ngài làm sấm chớp trên các đại dương.
4Tiếng CHÚA rất hùng mạnh;
tiếng CHÚA vô cùng uy nghi.
5Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối;
làm gãy cây hương nam Li-băng.
6Ngài khiến đất Li-băng nhảy múa như bò con
và núi Hẹt-môn nhảy dựng như bò con đực.
7Tiếng CHÚA tạo ra lằn sét.
8Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc;
làm rúng động sa mạc Ca-đe#sa mạc Ca-đe 29:8 Một sa mạc ở Xy-ri. Đây cũng có nghĩa là “sa mạc thánh.”.
9Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi#rung chuyển cây sồi 29:9 Hay “làm cho con nai hoảng sợ.”
và khiến lá cây trong rừng rụng hết.
Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói,
“Thượng Đế đáng được vinh hiển!”
10CHÚA cai quản nước lụt.
CHÚA làm vua đến muôn đời.
11CHÚA ban sức lực cho dân Ngài;
và chúc bình an cho họ.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.