Thi thiên 29:9

Thi thiên 29:9 BPT

Tiếng CHÚA rung chuyển cây sồi và khiến lá cây trong rừng rụng hết. Trong đền thờ Ngài, mọi người đều nói, “Thượng Đế đáng được vinh hiển!”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share