Thi thiên 29:8

Thi thiên 29:8 BPT

Tiếng CHÚA làm rung chuyển sa mạc; làm rúng động sa mạc Ca-đe.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share