Thi thiên 29:5

Thi thiên 29:5 BPT

Tiếng CHÚA bẻ gãy cây cối; làm gãy cây hương nam Li-băng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share