Thi thiên 29:1

Thi thiên 29:1 BPT

Nầy các thiên sứ, hãy ca ngợi CHÚA; hãy ca ngợi CHÚA vinh hiển và quyền năng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share