Thi thiên 26
BPT

Thi thiên 26

26
Lời cầu nguyện của một tín hữu // thanh liêm
Bài ca của Đa-vít.
1Lạy CHÚA, xin hãy bênh vực tôi
vì tôi sống đời thanh liêm.
Tôi đã tin cậy nơi Ngài,
không hề lay động.
2Lạy CHÚA, xin hãy thử nghiệm tôi;
dò xét lòng dạ và tâm trí tôi.
3Tôi thấy được tình yêu CHÚA nên tôi sống trong chân lý Ngài.
4Tôi không giao du với người dối trá,
cũng không kết bạn với kẻ che giấu tội lỗi mình.
5Tôi ghét giao du với kẻ ác,
không ngồi chung với bọn gian tà.
6Lạy CHÚA, tôi rửa tay để chứng tỏ mình vô tội,
rồi bước đến bàn thờ Ngài.
7Tôi lớn tiếng ca ngợi và thuật lại
những phép lạ Ngài làm.
8Lạy CHÚA, tôi yêu đền thánh, nơi Ngài ngự,
chỗ có vinh hiển Ngài.
9Xin chớ giết tôi chung với kẻ có tội,
hoặc cất mạng sống tôi chung với kẻ giết người.
10Trong lòng chúng nó đầy dẫy gian ác,
chúng nhận hối lộ để làm quấy.
11Nhưng tôi đã sống một đời thanh liêm,
nên xin Ngài hãy giải cứu
và thương xót tôi.
12Tôi đứng một nơi vững vàng.
Lạy CHÚA, tôi ca ngợi Ngài giữa buổi hội lớn.