Thi thiên 20:9

Thi thiên 20:9 BPT

Lạy CHÚA, xin bảo vệ vua Ngài! Xin đáp lời kêu cứu của chúng tôi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 20:9