Thi thiên 20:3

Thi thiên 20:3 BPT

Nguyện Ngài nhớ lễ vật ngươi và chấp nhận sinh tế của ngươi. Xê-la
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 20:3