Thi thiên 20:2

Thi thiên 20:2 BPT

Nguyện Ngài sai ơn cứu giúp ngươi từ đền thánh Ngài, phù trợ ngươi từ núi Xi-ôn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 20:2