Thi thiên 2:9

Thi thiên 2:9 BPT

Con sẽ cai trị họ bằng một cây roi sắt. Con sẽ đập nát chúng như đồ gốm.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share