Thi thiên 2:5

Thi thiên 2:5 BPT

Rồi Ngài khiển trách họ và dùng cơn giận Ngài làm chúng hoảng sợ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share