Thi thiên 149:9

Thi thiên 149:9 BPT

Họ sẽ trừng phạt chúng theo bản án Thượng Đế định. Đó là vinh dự cho những kẻ theo Ngài. Hãy ca tụng Chúa!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 149:9