Thi thiên 149:7

Thi thiên 149:7 BPT

Họ sẽ trừng phạt các nước, đánh bại các dân.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 149:7