YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 146

146
Ca ngợi Thượng Đế vì Ngài giúp đỡ kẻ yếu thế
1Hãy ca ngợi CHÚA!
Hỡi linh hồn ta, hãy ca ngợi Ngài.
2Tôi sẽ ca ngợi Ngài trọn đời tôi;
Hễ tôi còn sống bao lâu tôi sẽ ca ngợi CHÚA bấy lâu.
3Chớ nên tin cậy vua chúa hay loài người,
là những kẻ không thể cứu ngươi.
4Khi con người chết, họ bị chôn trong đất.
Bao nhiêu dự định họ đều tan theo mây khói.
5Phúc cho những kẻ được Thượng Đế của Gia-cốp giúp đỡ.
Họ đặt hi vọng trong CHÚA là Thượng Đế mình.
6Ngài tạo nên trời, đất, biển và mọi vật trong đó.
Ngài giữ lòng thành tín đến đời đời.
7Ngài xử công bằng cho kẻ bị ức hiếp.
Cấp thức ăn cho kẻ đói khổ.
CHÚA giải phóng người bị tù.
8Khiến kẻ mù được sáng mắt.
CHÚA nâng đỡ kẻ gặp khó khăn.
Ngài yêu mến người làm điều phải.
9CHÚA bảo vệ các ngoại kiều.
Ngài bênh vực trẻ mồ côi và người góa bụa,
Nhưng Ngài cản đường kẻ ác.
10CHÚA sẽ làm vua cho đến đời đời,
Hỡi Giê-ru-sa-lem, Thượng Đế ngươi còn đời đời.
Hãy ca ngợi CHÚA!

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy