Thi thiên 145
BPT

Thi thiên 145

145
Ca ngợi Thượng Đế là vua
Thi thiên ca ngợi của Đa-vít.
1Lạy Chúa là vua,
tôi ca ngợi sự cao cả của Ngài;
Tôi sẽ ca ngợi Ngài mãi mãi.
2Hằng ngày tôi sẽ ca ngợi Ngài.
Tôi sẽ ca ngợi Ngài đời đời kiếp kiếp.
3Chúa là Đấng cao cả đáng được tán tụng;
không ai dò được sự cao cả của Ngài.
4Cha mẹ thuật lại cho con cái điều Ngài đã làm.
Họ sẽ thuật lại những kỳ công của Ngài,
5sự oai nghi lạ lùng và vinh hiển Ngài.
Tôi sẽ suy nghĩ về những phép lạ Ngài.
6Họ sẽ thuật lại những việc diệu kỳ Ngài đã làm,
còn tôi sẽ thuật lại sự cao cả của Ngài.
7Họ sẽ nhớ lại sự nhân từ lớn lao của Ngài,
và ca tụng sự công chính Ngài.
8Chúa thật nhân từ, giàu lòng từ ái.
Ngài chậm giận và đầy lòng yêu thương.
9Chúa nhân từ đối với mọi người;
Ngài luôn thương xót những vật Ngài tạo nên.
10Lạy Chúa, mọi vật Ngài làm nên sẽ ca ngợi Ngài;
những ai thuộc về Ngài sẽ chúc tụng Ngài.
11Họ sẽ thuật lại sự vinh hiển của nước Ngài,
và kể lại quyền năng Ngài.
12Mọi người sẽ biết những việc lớn lao Ngài làm
cùng quyền năng và sự oai nghi của nước Ngài.
13Nước Ngài sẽ còn đời đời,
Ngài sẽ mãi mãi cai trị.
Chúa sẽ luôn luôn giữ lời hứa Ngài;
Ngài thành tín đối với những vật Ngài tạo nên.
14Chúa giúp những ai đang bị thất thế
và chăm sóc những kẻ đang lâm cảnh khó khăn.
15Mọi sinh vật đều trông đợi Chúa ban thức ăn.
Ngài cho chúng đồ ăn đúng giờ.
16Chúa xòe tay ra, thoả mãn muôn vật.
17Mọi điều Chúa làm đều đúng.
Ngài thành tín đối với những vật Ngài tạo nên.
18Chúa ở gần những kẻ cầu xin Ngài,
tức những ai thật lòng tìm kiếm Ngài.
19Ngài ban cho những kẻ tôn kính Ngài
điều họ ao ước.
Ngài nghe tiếng họ khi họ kêu cứu và giải cứu họ.
20Chúa bảo vệ những ai yêu mến Ngài,
nhưng Ngài tiêu diệt kẻ ác.
21Tôi sẽ ca ngợi Chúa.
Tất cả mọi người hãy ca ngợi danh thánh của Ngài
cho đến đời đời.