Thi thiên 144:9

Thi thiên 144:9 BPT

Lạy Thượng Đế, tôi sẽ hát một bài ca mới cho Ngài; Tôi sẽ khảy đờn cầm mười dây cho Ngài thưởng thức.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share