Thi thiên 144:8

Thi thiên 144:8 BPT

Bọn chúng là đồ láo khoét và bất lương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:8