Thi thiên 144:7

Thi thiên 144:7 BPT

Xin hãy với tay xuống từ trời. Giải cứu tôi khỏi nước lũ, khỏi các kẻ thù nghịch, và khỏi tay bọn ngoại quốc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:7