Thi thiên 144:5

Thi thiên 144:5 BPT

Lạy Chúa, xin mở bầu trời và nhìn xuống. Xin đụng đến núi cho chúng bốc khói lên.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:5