Thi thiên 144:4

Thi thiên 144:4 BPT

Loài người như hơi thở; sự sống con người như bóng thoảng qua.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share