Thi thiên 144:3

Thi thiên 144:3 BPT

Lạy Chúa, loài người là gì mà Chúa lưu tâm? Tại sao Chúa lo nghĩ đến con người?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share