Thi thiên 144:12

Thi thiên 144:12 BPT

Xin cho các con trai thanh xuân của chúng tôi lớn lên như cây cối, và con gái chúng tôi như đá chạm trổ trong đền thờ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:12