Thi thiên 144:11

Thi thiên 144:11 BPT

Xin hãy giải cứu tôi khỏi bọn ngoại quốc nầy. Chúng nó toàn là dối trá và bất lương.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 144:11