Thi thiên 144:1

Thi thiên 144:1 BPT

Tôi ca ngợi Chúa là Khối Đá tôi, Đấng dạy tôi đánh giặc, Ngài dạy tôi chiến đấu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share