Thi thiên 141:9

Thi thiên 141:9 BPT

Xin bảo hộ tôi khỏi những cạm bẫy mà chúng gài để bắt tôi và khỏi lưới kẻ ác giăng ra.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share