Thi thiên 141:5

Thi thiên 141:5 BPT

Hãy để người chân chính sửa trị tôi, vì đó là điều tốt cho tôi. Nếu người sửa dạy tôi, tôi sẽ vui mừng đón nhận. Tôi sẽ mãi cầu xin được chống nghịch lại kẻ làm ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share