Thi thiên 141:3

Thi thiên 141:3 BPT

Lạy Chúa, xin giúp tôi kiềm chế lưỡi tôi; giúp tôi thận trọng trong lời ăn tiếng nói.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share