Thi thiên 138:5

Thi thiên 138:5 BPT

Họ sẽ ca ngợi Ngài về những điều Ngài làm, vì sự vinh hiển của Ngài rất lớn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 138:5