Thi thiên 138:4

Thi thiên 138:4 BPT

Lạy Chúa, nguyện các vua trên đất ca ngợi Ngài khi họ nghe lời Ngài phán.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 138:4