Thi thiên 138:1

Thi thiên 138:1 BPT

Lạy Chúa, tôi hết lòng cảm tạ Ngài; Tôi sẽ hát ca ngợi Ngài trước mặt các thần.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 138:1