Thi thiên 134:2

Thi thiên 134:2 BPT

Hãy giơ tay lên trong đền thờ mà ca ngợi Chúa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Thi thiên 134:2