Châm ngôn 9:4

Châm ngôn 9:4 BPT

Nàng kêu những kẻ kém hiểu biết rằng, “Hãy quay vào đây!” và những kẻ ngờ nghệch rằng
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share