Châm ngôn 9:2

Châm ngôn 9:2 BPT

Nàng đã chuẩn bị rượu và bày bàn ăn.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share