Châm ngôn 9:18

Châm ngôn 9:18 BPT

Nhưng họ không biết rằng hồn ma đang lảng vảng nơi nhà nó, và tất cả các khách khứa của nó đều về chốn âm phủ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share