Châm ngôn 9:17

Châm ngôn 9:17 BPT

Nước ăn cắp thật ngọt ngào, món ăn vụng thật ngon lành.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share