Châm ngôn 9:16

Châm ngôn 9:16 BPT

Nó gọi những kẻ ít học rằng, “Hỡi kẻ ngu dại!
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share