Châm ngôn 9:15

Châm ngôn 9:15 BPT

Nó kêu người qua kẻ lại, những người đang đi lo công việc mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share