Châm ngôn 9:14

Châm ngôn 9:14 BPT

Nó ngồi nơi cửa nhà, trên ghế ở nơi cao nhất của thành phố.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share