Châm ngôn 9:13

Châm ngôn 9:13 BPT

Sự ngu dốt là người đàn bà lớn miệng; Nó ngu dốt, chẳng hiểu biết gì.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share