Châm ngôn 25:9

Châm ngôn 25:9 BPT

Cứ tranh cãi với láng giềng con, nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:9