Châm ngôn 25:8

Châm ngôn 25:8 BPT

không nên hấp tấp trình ra trước tòa. Vì con sẽ xử trí ra sao nếu láng giềng con chứng tỏ rằng con sai?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:8