Châm ngôn 25:6

Châm ngôn 25:6 BPT

Đừng khoe khoang với vua, cũng đừng đứng chung với những người quan trọng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:6